Worden alle gegradueerden Bachelor?

Als gevolg van de hervormingen van ons hoger onderwijs spreken we vanaf volgend academiejaar niet meer over graduaten of licentiaten. De graden van studenten die dit academiejaar afstuderen of al afgestudeerd zijn, worden vanaf 1 juli 2005 gelijkgeschakeld met de graden van bachelor of master. Dit betekent concreet dat studenten met oude graden vanaf 1 juli 2005 de titel bachelor of master mogen voeren. Het gaat om een generieke gelijkschakeling; er moeten en kunnen geen nieuwe of vervangende diploma’s worden aangevraagd of verkregen.

“De bachelor-master structuur geeft ons hoger onderwijs een internationaal karakter. In Zweden weet men bijvoorbeeld niet wat een licentiaat is. Wat een master is, weet men er wel, net als in de andere landen van de Europese hogeronderwijsruimte. Deze uniformiteit zorgt ervoor dat Vlaamse afgestudeerden in het buitenland vlugger op hun waarde worden geschat. Om ook eerder afgestudeerden te laten genieten van deze internationalisering worden hun graden gelijkgeschakeld met die van bachelors of masters,” aldus minister Vanderpoorten.

Om gelijkgeschakeld te worden met de graad van bachelor moet het einddiploma waarover iemand beschikt van een opleiding zijn van het hoger onderwijs met volledig leerplan.

Het einddiploma van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van vier studiejaren bedraagt, wordt gelijkgeschakeld met de graad van master.

Ook de diploma’s uitgereikt door centrale examencommissies waarvoor een overeenstemmende opleiding bestaat in een instelling voor hoger onderwijs met volledig leerplan komen in aanmerking voor een gelijkschakeling.