Wat is de meerwaarde van een Bachelor?

Belangrijk is dat er nu een Europese gelijkschakeling is, weliswaar nog niet helemaal gelijk, zie Een Bachelor in Europa. Zo kan je nu overal ter wereld zeggen dat je “Bachelor” bent en dat begrijpt iedereen!

De competenties van de Bachelors zijn nu ook beter gedefinieerd. Dit komt ten goede aan het werkveld die vacatures uitschrijft en Bachelors zal aanwerven. Een professioneel gerichte Bachelor is sterk op de praktijk georiënteerd en beschikt over een degelijke wetenschappelijke onderbouw in verband met zijn beroepsactiviteiten.

De Bacheloropleidingen zijn nu ingebed in een associatie met een universiteit.

De opleiding tot Bachelor heeft hoge kwaliteitsnormen. Een accreditatie van de opleiding is vereist, dit als sluitstuk van de kwaliteitszorg.

Sommige Bachelorsopleidingen zijn veranderd van naam en er zijn een aantal nieuwe afstudeerrichtingen opgestart, zie hogeschoolopleidingen