Volgens het onderwijsdecreet is een professionele bachelor als volgt: Professionele gerichtheid houdt in dat de opleidingen gericht zijn op de algemene vorming en de verwerving van professionele kennis en competenties, gestoeld op de toepassing van wetenschappelijke of artistieke kennis, creativiteit en praktijkkennis. Meer in het bijzonder hebben professioneel gerichte bachelorsopleidingen tot doel de studenten te brengen Lees meer

Als gevolg van de hervormingen van ons hoger onderwijs spreken we vanaf volgend academiejaar niet meer over graduaten of licentiaten. De graden van studenten die dit academiejaar afstuderen of al afgestudeerd zijn, worden vanaf 1 juli 2005 gelijkgeschakeld met de graden van bachelor of master. Dit betekent concreet dat studenten met oude graden vanaf 1 juli 2005 de Lees meer

Belangrijk is dat er nu een Europese gelijkschakeling is, weliswaar nog niet helemaal gelijk, zie Een Bachelor in Europa. Zo kan je nu overal ter wereld zeggen dat je “Bachelor” bent en dat begrijpt iedereen! De competenties van de Bachelors zijn nu ook beter gedefinieerd. Dit komt ten goede aan het werkveld die vacatures uitschrijft en Lees meer