X  
X


NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2012

Rita Decrem is de winnaar van de NVKVV/Nursing scriptie wedstrijd 2012 met als onderwerp:

Preventie en behandeling van het metabool syndroom bij personen met schizofrenie

De prijsuitreiking vond plaats in oktober n.a.v. de proclamatie bij EHB - Brussel


NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2011

Kelsey Beirens wint de scriptieprijs 2011 met haar eindwerk:

"Beestjes, allemaal beestjes … Om me heen …
Isolatiebeleid bij necrotiserende fasciitis door Streptococcus pyogenes

Katholieke Hogeschool Kempen, departement gezondheidszorg, Lier.

De uitreiking vond plaats op 28 juni in Lier.

Scriptieprijs voor flow chart necrotiserende fasciitis

Welke isolatiemaatregelen moet je nemen bij opname van een patiŽnt
die besmet is met ‘de vleesetende bacterie’?
Het antwoord zette Kelsey Beirens, studente Verpleegkunde aan de KHK in Lier, in een flow chart,
die meteen goed was voor de NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2011.

Hoezo dit onderwerp?

‘In de media verschenen verhalen rond spectaculaire besmettingen met de vleesetende bacterie (necrotiserende fasciitis). Daar wilde ik mijn onderzoek wel naar doen. De school was meteen enthousiast. Er bleek in BelgiŽ alvast niets te bestaan rond het isoleren van mensen die omwille van besmetting met de vleesetende bacterie dienen opgenomen te worden.’

Vond je in de literatuur snel bruikbare referenties?

‘Aanvankelijk niet. Maar geleidelijk aan kwam het toch los toen ik meer specifiek ging kijken naar necrotiserende fasciitis door de Streptococcus pyogenes, ook wel type II van de aandoening genoemd. Ik ben zelf ziekenhuizen en dokters gaan bezoeken om te vragen hoe zij de isolatie van deze patiŽnten momenteel aanpakken. Ik heb ook bestudeerd hoe men er in het buitenland mee omgaat. Onder meer in China en AustraliŽ bestaan er al richtlijnen over. Al deze informatie heb ik gebundeld en me vervolgens afgevraagd wat nu het meest logische, praktische,… kortom beste systeem is om deze mensen te isoleren. Daarbij zocht ik ook de antwoorden op de vragen wanneer en hoelang.’

Wat leverde het op?

‘Ik heb geprobeerd een eenvoudige folder te maken die aan de box kan opgehangen worden waarin de patiŽnt zich bevindt. Op deze flow chart staan in de eerste plaats de algemene voorwaarden bij contactisolatie. Het ziekenhuis of brandwondencentrum kan deze aanvullen met de eigen procedures en voorschriften. Vervolgens staat erop welke stalen er moeten genomen worden, welke soort van isolatie best gebruikt wordt naargelang de toestand van de patiŽnt, en vooral ook hoelang de isolatie dient aangehouden te worden. Een praktisch bruikbaar instrument dus.’

De jury spreekt

‘Alhoewel necrotiserende fasciitis een specifi eke pathologie is, kan iedere verpleegkundige in dit werk heel wat info vinden rond de actuele kijk op infecties, bronisolatie en isolatieprocedures,’ stelt jurylid Eddy Lambrecht, in het dagelijks leven verpleegkundige in het Brandwondencentrum van UZ Gent. 'De tekst is voorzien van veel weetjes, tips en trics, updates, en praktische info, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en nog vlot geschreven en onderhoudend om te lezen ook.’ Beirens kreeg een 9 en won daarmee de NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2011.

Kun je een voorbeeld geven?

‘In specifi eke omstandigheden, bijvoorbeeld als het lichaamsoppervlak voor meer dan 30 procent is beschadigd door de necrotiserende fasciitis of brandwonden, moet protectieve isolatie worden opgestart, omdat het immuunsysteem van de patiŽnt dan te zwak is om zichzelf te verdedigen tegen ziektekiemen. Dat houdt een reeks maatregelen in, zoals verpleging in een kamer met sas, het dragen van isolatiekledij, dagelijkse ontsmetting van de kamer, enzovoort. Twee andere situaties die een afzonderlijke benadering vragen, zijn wanneer de patiŽnt een ontsteking heeft opgelopen, of wanneer hij werd getransfereerd vanuit een ander ziekenhuis. In beide gevallen is bronisolatie of quarantaine nodig. Dat geldt ook tot 24 uur na chirurgisch ingrijpen. Dit tot er twee negatieve staalnames zijn gebeurd en de arts zijn goedkeuring tot opheffi ng geeft.’

Je ontving voor dit werk de Scriptieprijs. Verrast?

‘Ja, het is een fantastische bekroning. Ik ben hier toch ongeveer een jaar heel intensief mee bezig geweest. Als je er dan vanuit onverwachte hoek erkenning voor krijgt, doet dat dubbel deugd. Vooral dat me werd verteld dat het in de praktijk bruikbaar is, vond ik fi jn.’

Je diploma is binnen. En nu aan de slag?

‘Inderdaad. Ik volgde eerst nog een bijkomende opleiding (banaba) tot spoedverpleegkundige. En op 1 juli ben ik dan gestart als verpleegkundige op de afdeling Intensieve Zorgen van het AZ Oostkust in Blankenberge. Het is nog allemaal een beetje wennen. Maar het eerste wat ik op de nieuwe werkplek bestudeerde, is wel hoe daar met de isolatie van besmette personen wordt omgegaan. Toch al beetje beroepsmisvorming dus.’

Aandachtspunten bij necrotiserende fasciitis

- Het belangrijkste: goede handhygiŽne.
- Pas algemene maatregelen rond hygiŽne en kiemoverdracht toe.
- Wees je er bij patiŽnten met een verzwakt immuunsysteem (diabetes,oncologische patiŽnten, et cetera) van bewust
  dat deze zeer vatbaar zijn voor infecties.
- Een ‘griepje’ kan soms grote en snelle gevolgen hebben. Let ook op andere verschijnselen, zoals een wondje, pijn, zweren.
- Snelle herkenning van de aandoening is belangrijk: een snelle cultuurname maakt een snelle start
  met de geschikte antibiotica mogelijk.
- Wanneer de AB-therapie 24u bezig is, is het grootste besmettingsgevaar opgeheven
  (maar blijf alert, in de literatuur worden ook besmettingen gemeld na 24u).

 


NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2010


Evelien De Schepper wint NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2009

In haar eindwerk zet ze theorie en praktijk van maagsondes naast elkaar

Evelien De Schepper is studente verpleegkunde aan de Artevelde Hogeschool in Gent.
Haar eindwerk kreeg de titel:
‘Het gebruik van een maagsonde als onderzoeks- en behandelinstrument. ‘What’s up?’.
Ze vertaalde de bevindingen van haar literatuurstudie naar de praktijk en stelde 3 protocollen op.
Zij ontvangt haar prijs en een cheque van € 500 tijdens de promotieviering van de Artevelde Hogeschool op 29 juni. De Artevelde Hogeschool ontvangt 25 gratis studentlidmaatschappen NVKVV.

Een maagsonde plaatsen kan eenvoudiger

Met een werk waarin ze de theorie over het plaatsen, controleren en fixeren van een maagsonde toetst aan de verpleegkundige praktijk, won Evelien De Schepper zopas de NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2009.

Hoe kwam je op dit onderwerp?

‘Als studente verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool in Gent heb ik in diverse ziekenhuizen stage gelopen. Het viel me daarbij op dat de theorie die we op school kregen over het controleren van nasogastrische sondes niet werd toegepast in de praktijk.’

Hoe heb je het aangepakt?

‘Via databanken heb ik zoveel mogelijk recente wetenschappelijke literatuur opgezocht over het plaatsen, verzorgen en verwijderen van een maagsonde. Het was mijn bedoeling om na te gaan welke methode het meest correct, het meest efficiŽnt, het meest evidence-based is om een maagsonde te plaatsen, te verzorgen, te controleren, te fixeren en te verwijderen. En wat de verpleegkundige verantwoordelijkheid hierbij is.’

Welke opvallende verschillen vond je?

‘Een mooi voorbeeld is de manier waarop wij de in te brengen lengte van de maagsonde bepalen. We meten de afstand van de neus naar de oorlel en van de oorlel tot het sternum. Studies wijzen uit dat bij die methode de sonde vaak te ver in de maag zit. Er bestaat een nomogram van Beckstrand2 waarmee de lengte veel exacter kan berekend worden, maar dit wordt hier in de praktijk bij mijn weten nooit toegepast.’

Heb je deze nieuwe technieken op haalbaarheid getoetst?

‘Neen, daar is mijn scriptie te theoretisch voor. Ik heb wel drie protocollen gemaakt. Deze beschrijven het plaatsen van een maagsonde voor de toediening van sondevoeding en voor de uitvoering van passieve en actieve drainage. Elk protocol bestaat uit drie kolommen. De linker kolom geeft aan of de handeling al of niet teruggevonden werd in de wetenschappelijke literatuur, de middelste kolom omvat een korte beschrijving van de interventie en de rechter kolom geeft de bronnen weer waarop de interventies gebaseerd werden.’

Denk je dat dit werk in de praktijk gehoor zal vinden?

‘Dat hoop ik natuurlijk. Ik heb ook al reacties ontvangen van ziekenhuizen die vinden dat sommige voorgestelde handelingen praktisch niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze er geen geschikt materiaal voor hebben. Toch vind ik dat het de moeite kan lonen om hierin te investeren, want het risico op complicaties bij maagsondes wordt onderschat. Ik hoop dat verpleegkundigen er door mijn scriptie iets bewuster mee zullen omspringen. Het is zonde om beschikbare technieken links te laten liggen die de frequentie van incidenten met maagsondes kunnen verlagen.’

De Jury spreekt

‘Juist omdat het een schijnbare routinehandeling is waar de laatste dertig jaar weinig of niets werd aan gewijzigd in de praktijk, vindt de jury de maagsonde als onderwerp origineel en uitdagend. Laat onze kennis over basishandelingen maar beter wetenschappelijk onderbouwd worden! Het werk is langs alle kanten kritisch geanalyseerd met vele verwijzingen en tips naar de verpleegkundige praktijk. Het hoort thuis in alle bibliotheken van de hogescholen voor verpleegkunde.’


Katrien Vermeulen wint NVKVV/Nursing-scriptieprijs editie 2008

Katrien Vermeulen van KaHo Sint-Lieven uit Sint Niklaas wint de NVKVV/Nursing Scriptieprijs
en ontvangt 500 euro aan prijzengeld. Haar scriptie ‘Effect van preoperatieve informatie op het postoperatief herstel bij het plaatsen van een totale heupprothese’ kwam het beste uit de verf.
De prijsuitreiking was op 6 juli 2009 bij KaHo Sint-Lieven.

Vermeulen voerde voor haar scriptie een kleinschalig onderzoek uit via haar stage in het A.Z. Sint-Lucas te Gent. Het doel van haar onderzoek was om het effect na te gaan van preoperatieve informatie op het postoperatief herstel bij patiŽnten met een totale heupprothese. Aan dit onderzoek namen 16 patiŽnten deel, die een totale heupprothese lieten plaatsen in de periode van 25/2/2008 tot en met 28/3/2008.

Minder angstig:
Omwille van een steeds grotere vraag naar patiŽnteneducatie in de moderne maatschappij was de afdeling orthopedie van het A.Z. Sint-Lucas in dat kader gestart met het geven van preoperatieve informatiesessies. Ze ontwikkelden daarvoor twee patiŽntenbrochures. Het personeel van de afdeling orthopedie te Gent had het gevoel dat de patiŽnten door deze informatie minder angstig zijn, minder pijn ervaren, beter revalideren, een hogere tevredenheid ervaren en sneller het ziekenhuis kunnen verlaten. Omdat dit slechts subjectieve ervaringen zijn, werd Vermeulen gevraagd om hiernaar onderzoek te doen.

Onderzoeksresultaat:
De studente kon alleen maar positieve effecten aantonen van preoperatieve informatiesessies.
Ze maakt hier wel de kanttekening bij dat er vele beperkingen zijn aan het onderzoek.
Vooral de kleinschaligheid laat niet toe om scherpere conclusies te trekken.

Door: redactie Nursing

---

6 JULI 2009   -   TV Oost (film via Youtube)

Het eindwerk met titel 'Effect van preoperatieve informatie op het postoperatief herstel bij het plaatsen van een totale heupprothese' behandelt een thema dat voor verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten (in de thuiszorg, in de ouderenzorg), een kernopdracht is in de taakuitoefening.

Informatie aan clienten is een bijzonder thema in de gezondheids- en welzijnszorg.
Het recht op informatie wordt vandaag in het wettelijk kader van de patiŽntenrechten gegarandeerd:
het is een plicht voor gezondheidswerkers, en soms een hele opgave waarbij men ook nog steeds met een aantal weerstanden geconfronteerd wordt.

De aard van die informatie, de fasering ervan en de wijze waarop ze wordt aangebracht is zeer bepalend voor de effecten op vlak van de welbevinden (en andere elementen) van patiŽnten in de tijd voor, tijdens en na de ingreep en de periode na het ontslag uit het ziekenhuis.

Dit eindwerk beschrijft en onderzoekt een concreet initiatief dat een antwoord wil zijn op de steeds grotere vraag naar patiŽnteneducatie in de moderne samenleving en heeft nagegaan wat het effect hiervan is op het postoperatieve verloop. Opzet van het onderzoek was om het effect na te gaan van de preoperatieve informatie op het postoperatief herstel bij patiŽnten met een totale heupprothese.
Via dit kleinschalig onderzoek kon de studente een positief effect aantonen van de preoperatieve informatie op de postoperatieve patiŽnttevredenheid en gedeeltelijk op de postoperatieve mobiliteit. De studente voegt er onmiddellijk aan toe dat haar onderzoek een aantal beperkingen en grenzen inhield, waardoor ze uiterst voorzichtig blijft in het formuleren van conclusies. Deze benadering, deze aanpak siert haar. Maar dit eindwerk heeft ongetwijfeld zijn nut bewezen aangezien er duidelijke adviezen konden worden geformuleerd die in de dagelijkse praktijk van toepassing zijn.
Het beantwoordt aan de doelstelling om het eigen verpleegkundig handelen in vraag te stellen.
De gebruikte methodes van het onderzoek zijn voorbeelden van continue evaluatie en leiden tot bijsturing, hetgeen de basis vormt van het professioneel verpleegkundige handelen.
Dit eindwerk kan voor iedere verpleegkundige een voorbeeld zijn dat tevens toetsbaar is op andere vakgebieden of specialiteiten. Een informatiestroom standardiseren, uniformiseren, maar daarnaast ook aandacht houden voor alle persoonlijke opnamegegevens van de patiŽnt is een onontbeerlijke eerste stap in het gebruik van een succesvol klinisch pad.

De jury beoordeelde daarnaast de ingediende werken op een aantal vastgelegde criteria
op basis waarvan ze uiteindelijk tot haar keuze kwam voor dit eindwerk:

  • De educatieve waarde is hoog: het werk toont het belang aan van preoperatieve informatie, wat voor elk ander vergelijkbaar vakgebied overdraagbaar is. Het eigen verpleegkundig handelen van een zorgteam orthopedie wordt in vraag gesteld, meer in het bijzonder op het vlak van de preoperatieve voorbereiding en informatieverstrekking
  • De wisselwerking tussen theoretische aanpak en praktijkvoering is in sterke mate verweven: het theoretisch kader wordt goed omschreven en vormt de achtergrondreferentie voor de opvolging in een praktijksituatie met 16 patiŽnten in een team.
  • De studente beschrijft een werkwijze, constant in samenwerking en overleg met de equipe, op de 'werkvloer'.
  • De belangrijkste beperkingen in de aanpak worden in rekening genomen en in de conclusies met de juiste nuancering gesitueerd.
  • De keuze voor het onderzoeksonderwerp is erg relevant gezien de snelle ontwikkelingen op het vlak van deze heelkundige ingreep en de groeiende aandacht voor een optimale betrokkenheid van patiŽnten.
  • De scriptie is qua vorm goed leesbaar, heeft een logische structuur en opbouw en een correcte layout.

Op basis van voorafgaande overwegingen is de jury blij aan mevr. Katrien Vermeulen
de NVKVV-nursing Scriptieprijs 2008 te kunnen toekennen.


Leen Diels wint NVKVV/Nursing-Scriptieprijs editie 2007

Vroedvrouw Leen Diels ontvangt de NVKVV-Nursing Scriptieprijs 2007 voor haar bijzondere eindwerk: ‘Zwanger van de vijand: de verwoestende gevolgen van seksueel geweld in oorlog.’ Leen studeerde vorig jaar af aan de Arteveldehogeschool in Gent en werd uit 19 inzendingen geselecteerd. Haar scriptie handelt over vrouwen die in tijden van oorlog na verkrachting door vijandige troepen zwanger raken

26 JUNI 2008

 


Debusscher wint NVKVV/Nursing-Scriptieprijs editie 2006

Ine Debusscher ontving de NVKVV/Nursing-Scriptieprijs 2006 voor haar eindproef
'De verpleegkundige aandachtspunten en observaties bij een eicel pick-up
onder lokale anesthesie bij een In Vitro fertiliteitsbehandeling
'.
Ine studeerde in juni 2006 af aan de EHSAL,
campus Nieuwland als Bachelor in de verpleegkunde.

15 MEI 2007

De Vlaamse Ine Debusscher, die in juni 2006 haar verpleegkundeopleiding afrondde aan de EHSAL-campus Nieuwland te Brussel, heeft de NVKVV/Nursing-Scriptieprijs 2006 gewonnen.
Het is de eerste keer dat deze prijs wordt uitgereikt
Debusschers scriptie 'De verpleegkundige aandachtspunten en observaties bij een eicel pick-up onder lokale anesthesie bij een In Vitro fertiliteitsbehandeling' was de beste uit vijf inzendingen.
 
‘Zeer kwalitatief’
De scriptie ‘een interessant naslagwerk met meerwaarde, een zeer kwalitatief werk, met een logische opbouw en heldere illustraties’, zo leest Debusscher voor uit het juryrapport in een interview met Nursing.
Ook was de scriptie volgens de jury ‘vlot leesbaar’.
 
Blij verrast
Ine Debusscher, inmiddels werkzaam bij de dienst Heelkunde C1 van
het Sint Mariaziekenhuis in Halle ,
was blij verrast met de prijs. ‘Alle hogescholen in Vlaanderen en Brussel konden immers scripties inzenden.’  De verpleegkundige denkt dat de prijs stimulerend zal werken op studenten.
 
Selectie
Docenten verbonden aan een van de hogescholen in Vlaanderen of Brussel konden tot 1 oktober 2006 een selectie van de beste scripties aan hun instelling insturen. Alleen eindejaarsscripties bachelor verpleeg- of vroedkunde uit het studiejaar 2005-2006 kwamen hiervoor in aanmerking.
 
Criteria
De scripties werden beoordeeld op onder meer de educatieve waarde, het verwerken van eigen ervaringen en de vraag of er een logisch verband bestond tussen de titel, de probleemstelling en de conclusie. Naast de kwaliteit van de aanbevelingen die in de scriptie werden gedaan, heeft de jury ook naar de structuur en opbouw van de scriptie gekeken.

Eelt wegwerken
De onderwijsinstelling van Debusscher wordt beloond met 25 gratis studentlidmaatschappen van
de NVKVV, inclusief het tijdschrift Nursing. Debusscher zelf krijgt 500 euro. De verpleegkundige zegt het geld goed te kunnen gebruiken nu ze een extra opleiding Medische Pedicure volgt. Ze heeft hiervoor al diep in de buidel moeten tasten voor onder andere kniptangen en een machine om eelt weg te werken.
 
Bron: Nursing - Auteur: Redactie Nursing – Jeroen van Renesse

 

X
 
Bachelor.be vzw hoofdmenu