VZW Bachelor

Jonge professionele bachelors zien, nadat ze hun diploma hebben behaald, hun vrienden, waarmee ze als student jarenlang samen hebben geleefd en gewerkt, in allerlei richtingen verdwijnen. Daarnaast moeten ze een passende job zien te vinden en ervaren ze de behoefte aan bijkomende opleiding of verdere specialisatie. Ook later willen ze graag hun vrienden uit hun studententijd nog eens ontmoeten om herinneringen op te halen en professionele ervaringen uit te wisselen.

Hogescholen beijveren zich permanent voor het optimaliseren van hun opleidingen. Zij willen deze dan ook graag regelmatig laten beoordelen door mensen die de opleiding grondig kennen en die deze ook kunnen toetsen aan eigen ervaringen in het werkveld.

Bedrijven en organisaties zijn steeds op zoek naar nieuwe, degelijk opgeleide medewerkers die een meerwaarde kunnen vormen voor hun activiteiten.

Een degelijk uitgebouwde alumniwerking kan aan al deze noden tegemoet komen. Al is dit slechts een nevenaspect van de opleiding, toch hechten visitatiecommissies er in hun beoordeling heel wat belang aan.

Bachelor.be vzw wil in haar tweejaarlijks symposium aan een aantal ervaringsdeskundigen de kans geven hun visie op het opzetten en laten functioneren van een alumniwerking uiteen te zetten.